Susisiekite su mumis:
+370 5 2105044
info@protraining.lt

ES paramaŠ.m. vasario – balandžio mėn. „IT ProTraining“ mokymo centras organizavo „Windows“ infrastruktūros administratorių mokymus, kurių metu dalyviai susipažino su Windows Server 2008 serverių konfigūravimu, valdymu ir palaikymu. Mokymai buvo skirti Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir jos struktūrinių padalinių informacines sistemas prižiūrinčiam ir administruojančiam personalui, siekiančiam pagilinti specializuotas informacijos technologijų žinias ir įgūdžius.

Šių mokymo kursų tikslas - suteikti Valstybės sienos apsaugos tarnybos IT specialistams žinių ir praktinių įgūdžių darbui su Windows Server programine įranga. Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su tipiniais serverio administravimo uždaviniais, darbo tinkle specifika ir kitomis „Windows Server“ pritaikymo galimybėmis.

Kurse galėjo dalyvauti visų lygių IT specialistai, aptarnaujantys „Microsoft Windows“ operacijų sistemas. Tai teorinio ir praktinio pobūdžio mokymai, kurių metu buvo ne tik apžvelgtos, bet ir praktiškai išbandytos „Windows Server“ technologijos, todėl mokymų metu įgytos žinios ateityje galės būti pritaikytos ir praktinėje veikloje.

Mokymai finansuojami Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007-2013 M. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto ,,Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1–VRM-03-V ,,Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projekto Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-008/P1 ,,Valstybės sienos apsaugos tarnybos žinybos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.
Suteiktos ES paramos suma 68,8 tūkst. litų.

 Preston Smith Jersey