Susisiekite su mumis:
+370 5 2105044
info@protraining.lt

Projektų valdymo profesionalų (PMP) paruošimo programa

PMP_01

Trukmė: 4 dienos
Kaina:
989 € (+ PVM 21%)

Apie mokymus:

Mokymų tikslas: supažindinti dalyvius su egzamino psichometrija, atkreipti dėmesį į egzamino klausimų formulavimą, dažniausiai egzamino metu daromas klaidas bei padėti programos dalyviams užtvirtinti projektų valdymo pagal PMBOK standartą procesus ir procedūras žinias. Turint gerus teorinius pagrindus, egzaminas gali tapti neįveikiamu, nes iš dalyvių reikalaujama praktinių situacijų analizės pasirenkant geriausią iš nurodytų atsakymų. Todėl mokymų metu dalyviai studijuoja projektų valdymo procesus ir žinių sritis pagal PMBOK standartą, atsakinėja klausimus, panašius į PMP egzaminą, analizuoja atsakymus bei gauna išsamius dėstytojo komentarus, laiko bandomąjį testą (200 klausimų per 4 val.).

Mokymai skirti asmenims, siekiantiems įgyti PMI (Project Management Institute) projektų vadovo kvalifikaciją PMP (Project Management Professional). Reikalaujama, kad dalyviai būtų susipažinę su bendrais projektų vadybos principais, turėtų praktinės darbo projektuose patirties. Rekomenduojama, kad auditoriją sudarytų tokie specialistai: projektų vadovai ir dalyviai, projektų koordinatoriai; projektų analitikai; komandų lyderiai; produktų vadovai; programų vadovai; projektų savininkai.

Mokymai skirti:

Sertifikavimo kriterijai ir pradiniai reikalavimai dalyviams: projektų valdymo specialistas – asmuo, atitinkantis išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimus, sutinkantis laikytis profesinės etikos kodekso reikalavimų ir išlaikęs egzaminą, kuriuo siekiama objektyviai įvertinti ir patikrinti projektų valdymo žinias. Be to, PMP privalo visuomet stengtis atitikti sertifikavimo reikalavimus (toliau tobulėti profesinėje srityje). Detaliai apie sertifikacijos reikalavimus - Project Management Institute tinklalapyje.


Kandidatas privalo turėti aukštosios mokyklos diplomą arba atitikmenį. Įrodyti, kad buvo grupės lyderis 7,500 valandų praktiniuose užsiėmimuose, atliko užduotis, susijusias su projektų vadovo pozicija, 60 mėnesių projektų valdymo patirties per pastaruosius aštuonerius metus ir baigė PMI metodais paremtą 35 valandų projektų valdymo srities mokymo kursą. Asmenims, turintiems bakalauro laipsnį, užtenka 4,500 valandų vadovo ir 36 mėnesių patirties projektų valdymo srityje. Kandidatui taip pat būtina išlaikyti egzaminą, kuriuo siekiama patikrinti jo/jos Projektų valdymo srities žinias. Kandidatai, kurie neatitinka minimalių PMP sertifikacijos reikalavimų, gali pateikti paraišką Certified Associate in Project Management, sutrumpintai CAPM egzaminui.

Dėstytojas: -


Mokymų temos:

Mokymų metu nagrinėjamos šios temos:

1. Projektų valdymo procesai
2. Integralumo valdymas
3. Apimties valdymas
4. Laiko valdymas
5. Kaštų valdymas
6. Kokybės valdymas
7. Žmogiškųjų išteklių valdymas
8. Komunikavimo valdymas
9. Rizikos valdymas
10.Tiekimų (įsigijimų) valdymas
11. PMP Etikos kodeksas
12. Bandomasis testas

Daugiau:

Egzaminas:

 1. Egzaminas laikomas Thompson Prometric testavimo centre.
 2. PMP egzaminą sudaro 200 klausimų (vertinami tik 175 klausimai, 25 klausimai yra bandomieji).
 3. Iš 4 pateiktų atsakymų variantų reikia parinkti vieną teisingą.
 4. Egzamino sudarytas psichometriniu pagrindu.
 5. Egzaminas išlaikomas atsakius teisingai į 60,6% klausimų.
 6. Egzaminas sudarytas remiantis PMBOK standartu (60%) bei papildoma medžiaga (40%).

Egzamino žinių sričių pasiskirstymas:

 1. Inicijavimas – 22 klausimai (11%).
 2. Planavimas – 46 klausimai (23%).
 3. Vykdymas – 54 klausimai (27%).
 4. Kontrolė ir stebėsena – 42 klausimai (21%).
 5. Užbaigimas – 18 klausimų (9%).
 6. Profesinė ir socialinė atsakomybė.

Susiję kursai

2020.11.23-2020.11.25 3 dienos PRINCE2 Foundation
Anglų kalba
1 129 € (+ PVM 21%)
2 dienos The Project Management Professional (PMP)® Sertifikavimosi Pasiruošimo Programa / II dalis 495 € (+ PVM 21%)
E-mokymai
5 dienos LIVE VIRTUAL CLASS: PRINCE2 Foundation & Practitioner (su egzaminu)
Anglų kalba
1 770 € (+ PVM 21%)
3 dienos The Project Management Professional (PMP)® Sertifikavimosi Pasiruošimo Programa / I dalis 495 € (+ PVM 21%)