Susisiekite su mumis:
+370 5 2105044
info@protraining.lt

Informacijos analizės procesas: nuo problemos iki sprendimo

INTEL

Trukmė: 2 dienos
Kaina:
320 € (+ PVM 21%)

Apie mokymus:

Dažnai įsukti didelio gyvenimo tempo, informacijos prieinamumo ir duomenų kiekio, bandome priimti sprendimus „čia ir dabar“. Tačiau ar visada „greitai“ lygu „teisingai“? Ar tikrai intuicija ir ankstesnė patirtis mūsų neklaidina?
Augant prieinamų informacijos šaltinių skaičiui, duomenų srautams ir jų gavimo greičiui svarbu organizacijoje turėti darbuotojus, kurie naudodamiesi skirtingais analizės metodais galėtų efektyviai rinkti, apdoroti, išanalizuoti ir galutiniam vartotojui pateikti lengvai suprantamą rezultatą, kurio pagrindu būtų galima priimti tinkamiausius sprendimus.

Natūraliai mūsų sąmonė mums pasiūlo tipinį, ankstesne patirtimi paremtą situacijos suvokimą, o tai gali vesti link klaidingų išvadų. Todėl vis daugiau kalbama apie kritinį ir kūrybinį mąstymą, nes tai skatina žmogų analizuoti ir vertinti. Turime išmokti analizuoti situaciją, kad patys sau ar kitiems galėtume argumentais pagrįsti mūsų nuomonę, išvadas ir sprendimus.

Mokymų metu teorija derinama su praktinėmis užduotimis.

Mokymai skirti:

Mokymai skirti visiems, kurie nori išmokti mąstyti plačiau, taikyti skirtingus analizės metodus, kad galėtų efektyviai rinkti, apdoroti, išanalizuoti duomenis/informaciją ir daryti pagrįstas išvadas, kurių pagrindu būtų priimami tinkamiausi sprendimai.

Dėstytojas: Rūta Jašinskienė


Mokymų temos:
  1. Informacijos analizės proceso sudedamosios dalys ir jų įtaka sprendimo priėmimui. 
  2. Kognityvinės klaidos trukdančios priimti teisingus sprendimus. Kaip išvengti šabloninio mąstymo.
  3. Užduoties skyrimas/ problemos identifikavimas/Planavimas.
  4. Informacijos rinkimas: duomenų šaltinių identifikavimas ir informacijos paieška. Vertinimas.
  5. Informacijos apdorojimas ir analizė. Logika: nuo prielaidų iki išvadų. Analizės metodų (analysis techniques) apžvalga.
  6. Analitiniai produktai ir sklaida. Pagrindiniai efektyvaus rezultato pristatymo (tiek žodinio, tiek rašytinio, įskaitant PowerPoint formatą) principai ir reikšmė rezultato įvertinimui. 

Išklausę mokymus klausytojai gebės:

  • Taikydami skirtingus analizės metodus efektyviau atlikti situacijos, problemų analizę, daryti argumentais pagrįstas išvadas. 
  • Greičiau surasti sąsajas tarp skirtingų objektų ir įvertinti jų svarbą rezultatui bei teikti tikslesnes prognozes.
  • Tiksliau identifikuoti profesinės kompetencijos spragas ir teikti siūlymus kaip optimizuoti darbą.