Susisiekite su mumis:
+370 5 2105044
info@protraining.lt

ECDL mokymai ir testavimas (4 moduliai)

ECDL-4Mod

Trukmė: 8 dienos
Kaina:
210 € (+ PVM 21%)

Apie mokymus:

ECDL yra 32 akademinių valandų trukmės mokymai, kuriuos veda produkto specialistė Edita Kandratavičienė.

ECDL standartas remiasi tuo, ką kompiuterio vartotojas turi žinoti apie informacijos technologiją ir asmeninius kompiuterius bei kokius asmeninių kompiuterių ir populiariausios jų taikomosios programinės įrangos panaudojimo įgūdžius jis turi įgyti. ECDL standarto numatytos būtinos žinių sritys ir įgūdžių grupės yra aprašytos ECDL programoje. ECDL programos tikslas – išvardinti faktus, kuriuos reikia žinoti, bei įgūdžius, kuriuos reikia įgyti pagal standarto reikalavimus.
ECDL programoje nekalbama apie mokymo metodus, technologiją ir programas. Ja yra numatyta vieningi visai Europai kompiuterinio raštingumo egzaminų reikalavimai ir tų egzaminų laikymo tvarka.

ECDL yra visame pasaulyje pripažįstamas dokumentas. Jis skirtas palengvinti įdarbinimo procedūras ir užtikrinti darbdavį, kad pretendentai į darbo vietą ir jau dirbantys asmenys sugeba dirbti kompiuteriu ir naudotis įprastomis programomis. ECDL yra žinias ir kompetenciją patvirtinantis pažymėjimas, kuris remiasi vieninga pripažinta ECDL programa.

Daugiau informacijos www.ecdl.ltMokymų temos:

Temos:

1 modulis. Pagrindinės informacinių technologijų sąvokos. Reikalaujama žinoti, kaip sudarytas asmeninis kompiuteris, ir suprasti pagrindines informacinių technologijų sąvokas: duomenų laikymą pagrindinėje ir išorinėje atmintinėje, taikomosios programinės įrangos vietą visuomenėje, informacinių tinklų panaudojimą. Reikia suprasti, kokią vietą kasdieniame gyvenime užima informacijos technologija, kokią įtaką asmeniniai kompiuteriai gali turėti žmogaus sveikatai. Taip pat reikia išmanyti pagrindinius informacijos saugos dalykus ir teisinius kompiuterių naudojimo aspektus.

2 modulis. Kompiuterio naudojimas ir bylų tvarkymas. Reikalaujama parodyti žinias ir gebėjimą naudotis pagrindinėmis asmeninių kompiuterių ir jų operacinių sistemų funkcijomis. Reikia sugebėti efektyviai tvarkytis kompiuterio darbo terpėje, mokėti tvarkyti bylas (angl. file) ir katalogus (aplankus), mokėti kopijuoti, perkelti ir šalinti bylas ir katalogus (aplankus). Taip pat reikia parodyti gebėjimą manipuliuoti darbalaukio piktogramomis ir langais, mokėti naudotis paieškos galimybėmis, operacinėje sistemoje esančiomis paprasčiausiomis redagavimo ir bylų spausdinimo valdymo priemonėmis.

3 modulis. Tekstų tvarkymas. Reikalaujama mokėti naudotis asmeninio kompiuterio programine tekstų apdorojimo (angl. word processing) įranga, suprasti ir mokėti atlikti pagrindines tekstinių dokumentų parengimo ir tvarkymo operacijas, mokėti taisyti ir formatuoti dokumentus, papildyti juos grafikos elementais, lentelėmis. Taip pat reikia būti susipažinus su masinių laiškų parengimo technika ir dokumentų rengimo automatizavimo elementais.

7 modulis. Informacija ir komunikacija. Modulis susideda iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje (informacija) patikrinami gebėjimai atlikti pagrindines paieškos internete užduotis naudojantis naršykle ir panaudoti turimas paieškos priemones, pasižymėti paieškos rezultatus bei atspausdinti tinklalapius ir paieškos ataskaitas. Antrojoje dalyje (komunikacija) patikrinama, ar sugebama naudotis elektroninio pašto programine įranga laiškams išsiųsti ir gauti, prijungti dokumentus ir bylas kaip laiškų priedus, kurti ir tvarkyti aplankus ar katalogus laiškams saugoti.

ECDL Start testų laikymas

Mokymų metu laikomi keturių modulių testai:

• Pagrindinės informacijos technologijos sąvokos
• Naudojimasis kompiuteriu ir bylų tvarkymas
• Tekstų tvarkymas
• Informacija ir komunikacija.